Innehåll

Balans nr 3 2011

Noteringar: Få kvinnliga delägare i de största byråerna

Det har inte skett några större förändringar vad gäller andelen kvinnliga delägare i de största revisionsbyråerna det senaste året. Det visar en sammanställning som Balans har gjort. I genomsnitt är andelen kvinnliga delägare knappt 16 procent. De minsta byråerna utmärker sig.

Mazars set har på ett år ökat andelen kvinnliga delägare från 16 till 23 procent. Med ökningen på sju procentenheter tar Mazars set inte bara det största individuella klivet, utan går även om den hittills ledande byrån, Grant Thornton, som ligger kvar på 20 procent.

Sammantaget är andelen kvinnliga delägare oförändrad sedan förra året, knappt 16 procent. De flesta byråerna backar något. Deloitte tar ett litet steg framåt. De minsta byråerna utmärker sig genom att inta var sin ände av spannet som går från 11 till 23 procent. Det är alltså en större spridning jämfört med förra året då spannet låg mellan 13 och 20 procent.

Minskningen av andelen kvinnliga delägare i BDO är delvis missvisande, menar vd Jörgen Lövgren. Byrån har under det gångna året avvecklat sin licenstagarorganisation. Flertalet licenstagare var små och relativt partnertäta kontor, vilket förmodligen också var gynnsamt för kvinnorepresentationen.

Om man exkluderar licenstagarna från statistiken tidigare år har vi inte backat, utan gått framåt (från 8,6 procent 2010). Med den enhetliga organisation vi numera har är ett viktigt mål att få fram fler kvinnliga partners. Vi är inte nöjda med den andel vi har i dag, säger Jörgen Lövgren.

Mazars set har, genom samgående mellan set Revision och Mazars, genomgått en stor förändring sedan förra året.

En av anledningarna till att vi valde Mazars är att de har en stark värdegrund när det gäller respekt för olikheter, säger vd Lars-Åke Andréasson som dock är lite överraskad över att byrån ligger i topp i Balans jämställdhetsenkät.

Jag tycker att vi har mycket kvar att göra på jämställdhetsområdet, så frågan är om det är vi som är bra eller om det är branschen som helhet som lämnar en del övrigt kvar att önska, säger han.

Mazars set har de senaste åren nästan uteslutande valt in kvinnliga delägare. Lars-Åke Andréasson förnekar dock att det skulle vara frågan om kvotering, utan är glad att byrån har lyckats behålla de duktiga kvinnorna tills dess att det är dags att ta steget att bli delägare.

Vi anstränger oss verkligen för att vara en attraktiv arbetsgivare även under de kritiska småbarnsåren, säger Lars-Åke Andréasson.

Rakel Lennartsson

företagdelägareantal kvinnorandel kvinnor20102005
BDO62711 %16 %14 %
Deloitte801215 %14 %10 %
Ernst & Young1612012 %13 %7 %
Grant Thornton1382820 %20 %12 %
KPMG831012 %13 %13 %
Mazars SET571323 %16 %13 %
PwC2404117 %18 %13 %

Andelen kvinnliga delägare i de största revisionsbyråerna ligger kvar på samma nivå som för ett år sedan, knappt 16 procent.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%