Innehåll

Balans nr 3 2011

Noteringar: Hederspris

Far Akademis bok Medarbetarsamtal och lönesamtal var nominerad i tävlingen ”Årets HR-bok”. Med motiveringen ”En tydlig och användbar skrift” tilldelades boken ett hederspris.

Sveriges HR-förening arrangerar tillsammans med tidningen Personal och Ledarskap tävlingen ”Årets HR-bok”. För 25:e året i rad har bokjuryn nominerat tio böcker ur 2010 års bokskörd. Böckerna anses ge ett bra stöd till dem som arbetar med människors utveckling på arbetsplatsen.

Boken Nätverksorganisationer av Jan Edgren och Per-Hugo Svärd vann tävlingen och Medarbetarsamtal och lönesamtal fick juryns hederspris med motiveringen: ”Medarbetarsamtal och lönesamtal är en praktisk handbok, lättillgänglig om ett svårt ämne. Innehåller bland annat en bra checklista för alla som jobbar med HR. Även den som är erfaren på området kan ha nytta av boken, till exempel vid revidering av mallar för medarbetar- och lönesamtal. En tydlig och användbar skrift.”

Målet är att boken ska ge förståelse för samtalens strategiska betydelse samt kunskap om hur samtalen planeras, genomförs och följs upp. Boken innehåller också många mallar och checklistor som läsaren kan använda och anpassa för sitt eget arbete, säger bokens författare Maria Elg, tillika förlagsredaktör på Far Akademi.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%