Balans nr 3 2011

Noteringar: Peter Norman ger revisorn utökat uppdrag

Önskemål om att revisorn särskilt ska granska den interna kontrollen i finansiella företag

Bättre kommunikation mellan revisorn och Finansinspektionen, rotation av ansvarig revisor i finansiella bolag samt ett tilläggsuppdrag. Branschen är nöjd med resultatet av mötet med finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Fredagen 11 februari besökte företrädare för branschen ännu en gång finansdepartementet. Som Balans tidigare skrivit om hade ordförandena för KPMG, Deloitte, PwC och Ernst & Young samt Fars generalsekreterare Dan Brännström i uppdrag att presentera förslag på hur förtroendet för revisionen i finansiella företag ska säkerställas. Efter mötet var de mycket nöjda.

Mötet var bra, besluten var bra och vi fick till och med tilläggsuppdrag i och med att ministern önskar att revisorn särskilt ska granska den interna kontrollen, säger Dan Brännström.

I ett brev till Peter Norman hade branschen lyft fram sin syn på saken. Grunden ligger i att förbättra kommunikationen och att skapa en så kallad trialog mellan bolaget, Finansinspektionen och revisorn. På så sätt ges förutsättningar att snabbt upptäcka och åtgärda problem i finansiella företag.

För närvarande är det ungefär 4.000 finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn och branschens förslag för att stärka förtroendet för revisionen är bland andra följande:

  1. Revisorn ska snabbare och mer frekvent rapportera till Finansinspektionen när hon eller han noterar väsentliga regelöverträdelser, hot mot det finansiella företagets fortsatta drift eller andra väsentliga förhållanden.
  2. Revisorn ska initiera möten mellan företaget, Finansinspektionen och revisorn själv (trialog) när väsentliga problem identifieras i revisionen.
  3. Finansinspektionens sekretesstillämpning måste förändras så att den inte hämmar revisorns rapportering.
  4. Finansinspektionen bör rutinmässigt informera revisorn i ett finansiellt företag om pågående utredningar eller motsvarande.
  5. Reglerna om rotation av ansvarig revisor i börsbolag bör utökas och även omfatta revisorer i finansiella företag.

Dan Brännström ser med tillförsikt på framtiden.

Peter Norman tyckte att alla åtgärder som vi föreslog var bra och mötet avslutades med att vi var överens, säger han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%