Innehåll

Balans nr 3 2011

Europafrågor: Inre marknaden: Dags att agera!

Den inre marknaden kan göra skillnad. Det betonade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vid en konferens i Bryssel i februari med ovanstående rubrik. EU-kommissionen hade slagit på stora trumman för att belysa vikten av EU:s inre marknad. Drivkraften är ökad tillväxt och sysselsättning, vilket framför allt skapas genom innovationer och entreprenörskap. Den ansvarige EU-kommissionären, Michel Barnier, både inledde och avslutade dagen som, enligt kommissionären, präglades av entusiasm, passion och kärlek.

Konferensen var ett led i en debatt och konsultationsprocess som inleddes i höstas. Enskilda företagare fick här chansen att återge sin syn på inre marknaden. Det återstår fortfarande många hinder för företagen, vilket framför allt hämmar de små och medelstora företagen i deras utveckling. Det finns exempelvis olika nationella lagar och regler, betalsystemet Single Euro Payments Area, SEPA, fungerar inte fullt ut och frågan om en gemensam bolagsskatt är fortfarande olöst.

EU-kommissionen har tagit fram femtio åtgärdspunkter som handlar om allt från pensioner och moms till patent och passagerares rättigheter. Tanken är att koka ner dessa punkter till ett tiotal prioriteringar. Det går inte att göra allt på en gång. EU-kommissionen fortsätter att samla in goda råd och planerar att ge en rekommendation till Europaparlamentet i oktober.

Det är långt kvar till målet om en fullt fungerande inre marknad. Att, som jag, tala om fördelarna med en gemensam marknad kan ibland kännas hopplöst då det är välkänt att många företag som är aktiva över EU:s gränser stöter på problem. Men bara det faktum att eu:s höga politiker och tjänstemän placerar denna fråga högst upp på agendan inger hopp för framtiden. Konferensen genomsyrades av optimism och beslutsamhet och dagen gav mig och övriga deltagare nya krafter att arbeta vidare med denna viktiga fråga.

Och glöm inte bort solvit som tillhandahålls av Kommerskollegium i Sverige. SOLVIT-nätverket löser problem som företag och privatpersoner stöter på vid kontakt med myndigheter i de 27 EU-länderna samt Norge, Island eller Liechtenstein. Se vidare på <www.solvit.se>.

Ewa Fallenius är EU-expert på PwC.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%