Innehåll

Balans nr 3 2011

Noteringar: Samarbete om tillsyn kan utökas

EU-kommissionen har erkänt tillsynssystemen för revision i tio länder utanför EU som likvärdiga EU-ländernas system. Ytterligare 20 länder utanför EU, i vilka oberoende tillsynssystem är under uppbyggnad, omfattas av övergångsregler. Michel Barnier, EU-kommissionär för den inre marknaden, framhåller att beslutet ska ses i ljuset av den översyn som just nu pågår av revisionsmarknaden i EU.

Dagens beslut är ett viktigt steg mot tätare internationellt samarbete kring tillsynen av revisorer och revisionsbyråer, säger Michel Barnier i ett pressmeddelande.

Beslutet har dock begränsad praktisk betydelse, enligt Adam Diamant, chefsjurist på Revisorsnämnden.

Beslutet möjliggör för Revisorsnämnden att i sin tillsyn av revisorer från tredjeland förlita sig på det arbete som utförts av respektive lands tillsynsmyndighet, säger han.

Däremot förändras inte ansvarsfrågan; Revisorsnämnden är fortfarande ytterst ansvarig för registreringen av och tillsynen över samtliga revisorer i bolag som enligt lagkrav inger sin reviderade årsredovisning till en reglerad marknadsplats i Sverige.

För den enskilda revisorn har det betydelse på sä vis att det alltid är lättare med hemlandstillsyn, säger Adam Diamant.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%