Innehåll

Balans nr 3 2011

Noteringar: Undantag från EU:s momsregler

Enligt svensk lag är ideella sektorn i princip helt undantagen från att betala moms. Detta strider mot EU:s momsdirektiv. Svenska regeringen har under flera år hotats att dras inför EU-domstolen. I januari lämnade finansminister Anders Borg (m) därför in en ansökan till EU-kommissionen om tillstånd att införa en omsättningsgräns för momsredovisning för den ideella sektorn. Beloppet är satt till en miljon kronor, vilket innebär att över 90 procent av föreningarna skulle undantas från momsplikt.

Finansdepartementet väntar nu på ett svar från EU-kommissionen, innan man går vidare med beredningen av ytterligare momsfrågor relaterade till den ideella sektorn. I november 2009 lämnade utredningen Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m. över sin rapport (DS 2009:58). Samtidigt pågår en stor översyn av momslagstiftningen i EU. En grönbok publicerades i december och remissvar ska inkomma till EU-kommissionen senast 31 maj.

Rakel Lennartsson

Moms

EU har gemensamma momsregler som regleras i momsdirektivet. Normalskattesatsen i EU ska vara lägst 15 procent. Utöver normalskattesatsen får medlemsländerna använda upp till två lägre momssatser för vissa varor och tjänster. Flera länder har undantag för ideell sektor och har fått kritik från EU-kommissionen för att dessa strider mot EU-direktivet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%