Innehåll

Balans nr 3 2011

Sektionen små & medelstora företag

Mitt under brinnande högsäsong pågår flera aktiviteter inom sektionen. Översynen av vår lokala verksamhet har påbörjats, med målet att öka medlemsnyttan och nå fler medlemmar på fler orter i Sverige. Kickoff för detta arbete var en konferens med lokalföreningarnas ordföranden 18–19 januari. Under våren fortsätter detta arbete inom en arbetsgrupp med representanter från lokalföreningarna, sektionens styrgrupp samt Far. Vi kommer löpande att rapportera om detta.

Vårt arbete med att utveckla verksamheterna för både revisorer och redovisningskonsulter fortsätter. Det är viktigt att Far fångar upp medlemmarnas olika behov och nu har även vår sektion etablerat en grupp med namnet Yngre generationen. Vidare håller vi på att ta fram broschyrer som ska vara till hjälp i kommunikationen med kunder och intressenter.

Under hösten har avskaffandet av revisionsplikten och kommunikation kring revisions- och granskningstjänster samt redovisningstjänster varit i fokus. För att säkerställa att kommunikationen i alla delar är enhetlig har Far och SRF tillsatt en arbetsgrupp som ska se över | detta. Arbetet ska vara klart före sommaren.

I februari deltog vi vid ett möte med representanter från SIE-gruppen. SIE-standarden är nu 13 år gammal och ambitionen är att fortsätta utveckla standarden som är ett viktigt instrument i revisorns och redovisningskonsultens vardag. Vi vill gärna ha feedback från alla medlemmar i detta arbete.

Sektionen har nu över 5.000 medlemmar och tillströmningen fortsätter i god takt. För att möta det ökade medlemsantalet kommer sektionen framöver att träffas en gång per månad. Vi kommer även att erhålla ökade resurser från Fars sekretariat.

Bo Åsell

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%