Innehåll

Balans nr 4 2011

Ledare: Vem är egentligen handikappad?

Viljan kan försätta berg, heter det. Uttrycket känns ytterst relevant när jag läser Lena Maria Kling-valls gästkrönika på sidan 46 i detta nummer. Hon föddes utan armar och dessutom var det ena benet kortare än det andra. Trots dessa handikapp har hon genom sin orubbliga vilja ägnat sig åt bland annat simhopp, musik och att måla. Hon kör till och med bil – enbart med fötterna!

Begreppet handikappad känns inte längre lika enkelt. För precis som Lena Maria Klingvall skriver har vi alla saker som vi inte klarar av. En del vill inte tala inför publik, medan andra inte klarar att gå ensamma genom en skog mitt i natten. Kanske är vi alla lite handikappade när allt kommer omkring. Läs Lena Maria Klingvalls gästkrönika på sidan 46.

Snabba pengar hägrar i den kriminella världen. För finanspolisens chef Thomas Palmberg och hans kollegor gäller det att hålla jämn takt med de kriminella.

Enligt penningtvättslagen är vissa yrkesgrupper skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt. De flesta rapporter som finanspolisen får in kommer från den finansiella sektorn. Men även revisorer och redovisningskonsulter kan vara till hjälp med sin unika insyn i bolagens bokföring och därmed också möjlighet att upptäcka oegentligheter. Läs intervjun med Thomas Palmberg på sidan 14.

Debatten om byrårotation har tagit fart. I förra numret pläderade Peter Malmqvist för byrårotation i noterade bolag. I detta nummer får han mothugg av Gunilla Eklöv Alander som menar att det är svårt att finna stöd för att byrårotation skulle medföra positiva effekter.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...