Innehåll

Balans nr 4 2011

Noteringar: Revisorsföreningar går samman

Foreningen af statsautoriserede revisorer, FSR, och Dansk revisorforening går samman. Principbeslutet offentliggjordes i början av mars. Det formella beslutet kommer att fattas av respektive förenings årsmöte senare i år, men Kurt Gimsing, ordförande i FSR, och Per Krogh, ordförande i Dansk revisorforening, planerar redan för en gemensam framtid.

– Vår vision är att skapa Danmarks starkaste branschförening inom revision, redovisning, skatt, finansiering och företagsekonomi. Vi vill vara den professionellt ledande och tongivande näringslivsorganisationen på vårt område, säger Kurt Gimsing i ett pressmeddelande.

Den nya organisationen kommer att ha runt 800 medlemsföretag och runt 6.000 enskilda medlemmar.

– Det betyder att vi blir en stark förhandlingspart, inte bara på hemmaplan utan även i EU-sammanhang, säger Kurt Gimsing.

De två organisationerna har även enats om att driva frågan om en gemensam utbildning för revisorer, eller om man så vill: en revisorskategori.

– Den breda allmänheten har haft svårt att skilja på en registrerad och en stats-auktoriserad revisor. Det ändrar vi nu på, säger Per Krogh.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%