Balans nr 4 2011

Noteringar: Bonusregler följs inte

Finansinspektionen överväger sanktioner

Vid årsskiftet infördes skärpta regler för bonussystem inom finansiella företag. Bland annat bör minst 60 procent av den rörliga ersättningen för en anställd som kan påverka företagets risknivå skjutas upp i minst tre år. Företagen ska också definiera vilka som är risktagare.

När Finansinspektionen (FI) ett år senare följde upp reglerna visade det sig att knappt hälften av de undersökta företagen anpassat sig till ersättningsföreskrifterna i tillräcklig utsträckning.

FI anser bland annat att företagen gjort en felaktig tolkning av begreppet rörlig ersättning, har grundat ersättningspolicyn på en otillräcklig riskanalys, samt gjort en felaktig eller för snäv tolkning av begreppet risktagare vilket leder till en felaktig tillämpning av reglerna om uppskjutande av rörlig ersättning.

– Det är ett uppseendeväckande dåligt resultat. Det visar på behovet av en attitydförändring i branschen, säger fi:s generaldirektör Martin Andersson.

FI anser att bristerna i några fall är så uppseendeväckande att de fått intrycket att företaget medvetet valt att kringgå reglerna.

Nu utredes ett tjugotal företag som misstänks ha brutit mot reglerna. Bolagen får chansen att komma med en förklaring, men om Fl inte ser förklaringen som rimlig kommer det att göras en prövning av om det ska resultera i en sanktion mot företaget, FI hoppas att de första besluten ska vara klara före sommaren.

Charlotta Danielsson

BONUSREGLER

1 januari 2010 infördes skärpta regler för bonussystem inom finansiella företag. Bland annat ska minst 60 procent av rörlig ersättning till anställda som kan påverka företagets risknivå skjutas upp i minst tre år. Dessutom ska företagen definiera vilka som är risktagare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%