Balans nr 4 2011

Noteringar: ”Någon måste ha rätt och någon måste ha fel”

Fars generalsekreterare Dan Brännström kommenterar tidigare HQ-revisorn Johan Dyrefors svar till Revisorsnämnden

De stora förlusterna i HQ Bank uppstod våren 2010, alltså flera månader efter den senaste revisionen. Det framgår av den tidigare HQ-revisorn Johan Dyrefors svar till Revisorsnämnden (RN).

– Efter att ha läst Johan Dyrefors svar har jag en skyldighet att peka på nya fakta i målet, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström om sitt val att kommentera ärendet i media.

Kärnan i Johan Dyrefors svar är att han inte har utfört någon revision avseende 2010 och att de stora förluster som uppkom i HQ under perioden maj-juni 2010 är hänförliga till positioner som togs samma vår.

Enligt Johan Dyrefors beräkningar kunde HQ:s tradingverksamhet ha genererat ett positivt resultat på runt 50 miljoner kronor om banken hållit fast vid de positioner man hade vid årsskiftet 2009/2010. Att det i stället blev en stor förlust menar han beror på den forcerade avveckling som genomfördes våren 2010, under sämsta tänkbara marknadsläge och under press från banker som krävde kompletterande säkerheter.

Johan Dyrefors avslutar sitt svar till RN med att i princip avfärda grunden för Finansinspektionens (FI) kritik:

”Finansinspektionen förefaller ha missuppfattat IFRS-regelverket [...]. Detta har medfört att Finansinspektionen, enligt min uppfattning, har dragit felaktiga slutsatser beträffande värderingen av hq.:s finansiella instrument.”

Dan Brännström menar att mediedrevet efter HQ:s fall i höstas i hög grad fokuserade på revisorn. När revisorn nu har gett sin version reser den i stället ett antal frågetecken kring FI:s agerande. Att de stora förlusterna i tradingportföljen uppstod våren 2010 beskriver Dan Brännström som ”breaking news”.

– Det är RN som ska ta ställning till hur revisionen har utförts. Någon måste ha rätt och någon måste ha fel. Nu är det upp till FI att lika transparent som Johan Dyrefors argumentera i värderingsfrågorna, säger Dan Brännström

Rakel Lennartsson

Detta har hänt

13 september öppnade Revisorsnämnden (RN) ett disciplinärende mot Johan Dyrefors och KPMG, efter en anmälan från Finansinspektionen Ärendet gäller revisionen av HQ Bank och HQ AB. RN meddelar att ambitionen är att fatta ett beslut före sommaren. 16 juni har RN ett ordinarie sammanträde, men frågan kan även bli föremål för ett extra sammanträde.

Styrelsen i HQ vill kräva hela den tidigare styrelsen, däribland Mats Qviberg, samt KPMG och Johan Dyrefors på skadestånd till följd av vad som hände i HQ Bank. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget om skadeståndstalan vid en extra bolagsstämma 18 april.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%