Innehåll

Balans nr 4 2011

Noteringar: IMF granskar finanssektorn

Internationella valutafonden, IMF, granskar finanssektorn i Sverige. I samband med det fick Far besök.

– Vi ställer upp och är behjälpliga när IMF ska göra sin bedömning av Sverige, säger Fars ordförande Anders Bäckström.

IMF har bjudits in av finansdepartementet och Riksbanken för att genomföra en särskild granskning av finanssektorn, en så kallad Financial Sector Assessment Program, FSAP. Granskningen innebär att IMF utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige. Mot bakgrund av det ville IMF få till ett möte mellan representanter från Far och imf:s försäkringsexpert Su Hoong Chang.

IMF och Far träffades 17 mars och då deltog utöver Anders Bäckström och Su Hoong Chang även Fars generalsekreterare Dan Brännström.

– IMF vill få bekräftat att det Finansinspektionen skrivit i det självtest som rör den finansiella stabiliteten i Sverige är korrekt. Därför träffar IMF bland annat Far och de stora revisionsbyråerna, utöver myndigheter, banker och andra aktörer, berättar Anders Bäckström.

IMF:s granskning kommer att resultera i en rapport som ska ta upp brister och risker inom finanssektorn, samt föreslå åtgärder för att hantera dessa. Resultaten ska diskuteras i imf:s styrelse sommaren 2011 och därefter publiceras.

IMF har genomfört den här typen av granskningar sedan 1999, i stort sett i samtliga medlemsländer. För några länder har man även gjort en andra utvärdering. I Sverige genomfördes den första granskningen 2001/2002.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer