Innehåll

Balans nr 4 2011

Noteringar: IMF granskar finanssektorn

Internationella valutafonden, IMF, granskar finanssektorn i Sverige. I samband med det fick Far besök.

– Vi ställer upp och är behjälpliga när IMF ska göra sin bedömning av Sverige, säger Fars ordförande Anders Bäckström.

IMF har bjudits in av finansdepartementet och Riksbanken för att genomföra en särskild granskning av finanssektorn, en så kallad Financial Sector Assessment Program, FSAP. Granskningen innebär att IMF utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige. Mot bakgrund av det ville IMF få till ett möte mellan representanter från Far och imf:s försäkringsexpert Su Hoong Chang.

IMF och Far träffades 17 mars och då deltog utöver Anders Bäckström och Su Hoong Chang även Fars generalsekreterare Dan Brännström.

– IMF vill få bekräftat att det Finansinspektionen skrivit i det självtest som rör den finansiella stabiliteten i Sverige är korrekt. Därför träffar IMF bland annat Far och de stora revisionsbyråerna, utöver myndigheter, banker och andra aktörer, berättar Anders Bäckström.

IMF:s granskning kommer att resultera i en rapport som ska ta upp brister och risker inom finanssektorn, samt föreslå åtgärder för att hantera dessa. Resultaten ska diskuteras i imf:s styrelse sommaren 2011 och därefter publiceras.

IMF har genomfört den här typen av granskningar sedan 1999, i stort sett i samtliga medlemsländer. För några länder har man även gjort en andra utvärdering. I Sverige genomfördes den första granskningen 2001/2002.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...