Innehåll

Balans nr 4 2011

Sektionen små och medelstora företag

Revisorns nya verklighet framstår som mycket spännande. Även om EU-kommissionens grönbok främst berör revisorer som arbetar med större företag så finns det även där incitament för alla oss som arbetar med mindre och medelstora företag. Det andas en ökad avreglering och lättnader för denna kategori. Då kommissionären driver på sina frågor när det gäller de större företagen så finns det inslag av exempelvis lättnader i rådgivning till mindre företag. Parallellt med detta pågår Svensson 3-utredningen och vi väntar spänt på de slutliga formuleringarna som förhoppningsvis kommer gälla någon gång efter 2011.

En verklighet som alla revisorer i Sverige berörs av redan från 1 januari 2011 är ISA. Sektionen arbetar med att lyfta utbildnings- och litteraturfrågor för att stötta medlemmarna på bästa sätt. Det kan inte sägas nog ofta men det kommer krävas en gedigen utbildning hos varje revisor för att sätta sig in i vår nya standard och hålla en fortsatt hög professionell nivå. Inom Far har som de flesta vet Lena Sjöblom börjat som ansvarig för redovisningskonsulterna. Hon har fullt fokus på utvecklingen av den framtida konsultrollen samtidigt som hon handhar den växande medemsrådgivningen. Det auktorisationsförfarande som gällt inom Far för att erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult avslutas i juni 2011. Fars utbildningsråd arbetar med det framtida auktorisationsförfarandet som ska gälla från hösten 2011.

Bo Åsell

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%