Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Mötesplats offentlig revision i repris

Nu är det dags för en repris på konferensen ”Mötesplats offentlig revision” som anordnades för första gången i maj 2009. I år är det dock oktober som gäller, så än finns det tid att anmäla sig.

Som hörs på namnet är tanken att samla alla revisorer som jobbar med offentlig sektor, oavsett uppdragsgivare, för att utbyta erfarenheter över organisationsgränserna och diskutera aktuella frågor.

– Det som de här revisorerna har gemensamt är att den verksamhet de granskar har ett annat syfte än vanlig vinstgenererande verksamhet. I skattefinansierad verksamhet är det alltid fråga om samhällsnytta, vilket innebär att allmänintresset är högre, säger Anita Agefjäll, som företräder Far i projektgruppen för Mötesplats offentlig revision.

Offentlig verksamhet betyder politiskt styrd verksamhet. För revisorn innebär det att man inte bara har att ta ställning till finansiella resultat utan även till måluppfyllelse, berättar Anita Agefjäll.

Årets tema anknyter till de aktuella debatterna om förväntningarna på revisorns roll och rapportering och kommer att kretsa kring revisorns kommunikation. Förutom att vara en samlingsplats för revisorerna ska konferensen också vara ett forum för intressenterna och fånga upp deras förväntningar på den offentliga revisionen.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%