Balans nr 5 2011

Noteringar: Nytt från revisorn blir Koncist

Förändrad layout ökar tillgängligheten

I 17 år har företag och företagare genom tidningen Nytt från revisorn fått nyheter om skatter, redovisning och personalfrågor. Det har hunnit bli 166 utgåvor. Men i slutet av maj byter Nytt från revisorn namn till Koncist.

Lars Waldengren är tidningens chefredaktör och han ser fram mot förändringen.

– Kontakter med läsarna har visat att det är så läsarna uppfattar tidningen. Kortfattad, innehållsrik och kärnfull. Då tycker vi att namnet Koncist speglar tidningens innehåll på ett bra sätt, säger han.

I samband med namnbytet får tidningen även en ny form.

– Innehållet blir detsamma, men det kommer att presenteras på ett nytt sätt. Med den nya layouten blir tidningen mer lättläst och tillgänglig. Och det kommer förstås fortfarande att framgå att Koncists avsändare är företagets revisor eller redovisningskonsult, säger Jesper Karlsson, som från och med september tar över som chefredaktör för Koncist. Dä går Lars Waldengren i pension på deltid.

Tidningen kommer att bevaka samma frågor som tidigare, men redovisningsbevakningen kommer att förstärkas.

– Tidningen har under flera år anpassat sig till en bredare efterfrågan, så det känns som en naturlig följd att ta det här steget, säger Lars Waldengren.

Nytt från revisorn hade under 2010 en upplaga på drygt 86.000 exemplar.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%