Balans nr 5 2011

6 Frågor

Ljubo Mrnjavac är riskkapitalist. Han startade sitt första företag som 17-åring och är numera vd för det egna bolaget Rosengård Invest.

1 Du startade ditt bolag Rosengård Invest 2009, hur kom du på namnet?

– Rosengård är en stadsdel i Malmö som under de senaste åren fått mycket mediauppmärksamhet för problem med våld och kriminalitet. För mig är det viktigt att nämna att detta är en mycket betydelsefull stadsdel i Malmö med en stor potential. Här bor omkring 22.000 invånare och 175 nationaliteter är representerade. Det finns en inneboende kraft och kreativitet bland dem som bor här och många vill bidra till förändring och förbättring.

2 Vad står Rosengård Invest för?

– Genom att använda Rosengård i kombination med Invest skapar vi associationer och nyfikenhet kring verksamheten. Förhoppningsvis kan vi också genom företagsnamnet bidra till att lyfta stadsdelen och skapa debatt kring hur näringslivet kan utvecklas och berikas genom mångfald.

3 Vilka hinder och svårigheter upplever invandrare i dag?

– Att ha invandrarbakgrund innebär generellt att man har ett antal hinder och svårigheter att övervinna för att ta sig fram, i synnerhet inom näringslivet. Uppenbara hinder är språkliga barriärer och kulturella skillnader. Välkända, men mer osynliga hinder, är fördomar och svagare nätverk inom såväl näringsliv som finansiella institutioner. Många med invandrarbakgrund bär dessutom på svåra upplevelser från diktaturer, krig och fattigdom.

4 Du menar att detta påverkar invandrares drivkraft, hur då?

– Man vill bevisa att det är möjligt att lyckas. Man är också beredd att arbeta hårt för att uppnå sina mål. Förmågan att tänka nytt och söka lösningar där ingen tidigare hittat dem är också välkända framgångsfaktorer för en entreprenör.

5 Hur kan näringslivet bidra till integration?

– Genom att se den kompetens som finns hos en individ. Vi måste våga lämna den trygghet det innebär att följa invanda mönster, både när det gäller rekrytering och i sökandet av nya samarbetspartners eller leverantörer av produkter och tjänster.

6 Vad ser du som den enskilt viktigaste åtgärden för att få ned arbetslösheten bland invandrare?

– Som entreprenör tror jag det är viktigt att förbättra möjligheterna för företagande, och då inte enbart stöd i uppstartsfasen utan även till expansion av etablerade verksamheter. När företag expanderar skapas fler arbetstillfällen både för svenskar och invandrare.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%