Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Fl står fast vid kritik mot HQ-revisor

I en kommentar till Johan Dyrefors yttrande till Revisorsnämnden (se Balans nr 4/2011) skriver Finansinspektionen att ingenting har framkommit som föranleder tillsynsmyndigheten att ändra sin uppfattning.

Revisorsnämnden har bett Finansinspektionen att yttra sig om några specifika avsnitt i Johan Dyrefors yttrande från februari i år. Sammanfattningsvis skriver Finansinspektionen att: ”Ingenting av det som Dyrefors anger i sitt yttrande föranleder Finansinspektionen att ändra sin tidigare redovisade uppfattning eller grunden för Finansinspektionens anmälan till Revisorsnämnden.”

Finansinspektionen pekar särskilt ut den av Johan Dyrefors beskrivna processen för att

härleda volatiliteter, och skriver att ingenting tyder på att den existerat i praktiken.

Menar Finansinspektionen att den är en efterhandskonstruktion?

Vi vill lyfta fram att Johan Dyrefors beskrivning inte stämmer med den metod som HQ. Bank beskrev för oss under vår utredning, säger Jonatan Holst, pressansvarig på Finansinspektionen.

Huvudfrågan, menar Jonatan Holst, är emellertid om Johan Dyrefors metod var ändamålsenlig och ledde till korrekt redovisning. Finansinspektionen anser att svaret är nej.

– Enligt reglerna ska man alltid använda marknadsdata om det finns tillgängligt, vilket HQ Bank konsekvent inte gjorde, säger Jonatan Holst.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%