Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Studie om kunders risk belönas med stipendium

En uppsats som studerar revisorers riskbedömning belönas med Svenska Revisionsakademins (SRA) uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne.

Uppsatsstipendiet till Jan-Erik Gröjers minne delades ut första gången 2010, men tycks redan vara förhållandevis väletablerat på svenska universitet och högskolor.

– De största och ”tyngsta” institutionerna inom företagsekonomi har alla nominerat var sin uppsats, vilket innebär att vi med hänsyn till studentantal och antagningsbetyg borde ha fångat upp de bästa uppsatserna som skrivits inom revision och redovisning, säger Thomas Carrington, universitetslektor i Uppsala och samordnare för uppsatsstipendiet.

Institutionerna gör den akademiska prövningen och nominerar uppsatserna för slutgiltig bedömning av SRA. Prissumman är 50.000 kronor.

Bland årets sex nomineringar föll valet på uppsatsen ”Riskbedömning -Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv” av Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall vid Lunds universitet (handledare Pernilla Broberg och Torbjörn Tagesson). Uppsatsen bygger på en enkätstudie som skickats till auktoriserade revisorer med medlemskap i Far. Resultatet visar att det är faktorer relaterade till kunden som påverkar synen på risk, och inte revisorernas egenskaper.

– Studenterna som får uppsatsstipendiet blir uppmärksammade och får kontakter inom revisions- och rådgiv-ningsbranschen. Erkännandet betyder nog mer än pengarna, säger Thomas Carrington och berättar att tävlingen verkar ha fått genomslag.

– Jag har blivit kontaktad av flera praktiker som har undrat hur de får tag på uppsatsen som vann förra året, säger Thomas Carrington.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%