Innehåll

Balans nr 5 2011

Exjobbpool mötesplats för företag och studenter

Examensarbeten är något som båda parter tjänar på. Genom Nationella exjobbpoolen kan studenter och företag dra nytta av varandra.

De fyra stora revisionsbyråerna tar emot studenter för uppsatsskrivning eller examenspraktik. Ibland går vägen dit genom kontakter som uppstår i samband med att byråerna är ute och marknadsför sig på universitet och högskolor, men det går också att hitta information om hur man ska gå tillväga på byråernas hemsidor. Exempelvis har KPMG och Deloitte valt att lägga upp en lista med förslag på olika uppsatsämnen inom de olika affärsområdena.

Men det är inte bara de stora byråerna som kan dra nytta av studenternas kompetens. Genom Nationella exjobbpoolen, som är en mötesplats för företag och studenter, kan företagen hitta kompetens och få hjälp av studenter som söker ett examens- eller uppsatsarbete.

På hemsidan går det att annonsera som företagare, oavsett om man är ett litet eller stort företag, och om studenten hittar ett intressant uppslag tar hon eller han det vidare till sin handledare. Tillsammans planeras sedan projektet av studenten, handledaren och uppdragsgivaren. Det viktiga är att förslaget utvecklas så att uppsatsen/arbetet får rätt akademisk nivå.

Nationella exjobbpoolen har funnits sedan 2002 och har blivit en naturlig inkörsport för företag som vill erbjuda uppsatsämnen och examensarbeten och för studenter som vill hitta detta.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%