Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Tre av fyra nya bolag väljer bort revisorn

Tre av fyra nybildade bolag väljer att inte ha revisor. Det visar statistik från Bolagsverket.

Nyföretagandet i landet slog rekord förra året, då antalet nyregistrerade företag ökade med 19,1 procent i hela landet, jämfört med 2009. Sedan slutet av 2010 har Bolagsverket fått in fler ärenden än vanligt med nystartade företag och enligt Bolagsverket är ökningen sannolikt en effekt av förändringar som genomfördes förra året. I april 2010 beslutades om halverat krav på aktiekapital och 1 november blev det möjligt att starta aktiebolag utan att utse revisor i bolaget.

– När det gäller nybildade aktiebolag väljer cirka 75 procent av bolagen att inte ha revisor. Det ligger på den nivån även om vi inte räknar med lagerbolagen, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket.

På Bolagsverket är man inte förvånad över siffrorna, men Ulf Karnell konstaterar att man får se vad som händer på längre sikt.

– Det är för tidigt att säga något om hur befintliga bolag kommer att göra. Vi får se om de kommer att välja bort revisorn men det går inte att dra några slutsatser om det ännu, säger han.

Ulf Karnell förklarar att Bolagsverket ännu inte har någon statistik över om det finns några regionala skillnader. Uppgifterna finns, men myndigheten har ännu ingen statistiker på plats som kan sammanställa statistiken.

Några som har gått igenom siffrorna är dock företaget Frivision, som erbjuder redovisningstjänster för mindre aktiebolag utan revisor.

– Att det nu kommit in så många ansökningar till Bolagsverket om nya företag som väljer bort revisorn kan ju bero på att många väntat in reformen, säger Tobias Ryberg, grundare av företaget.

Enligt Frivision förekommer regionala skillnader mellan olika delar av Sverige. Svealand hade den högsta andelen av nyregistrerade aktiebolag utan revisor, 78 procent. Andelarna i Götaland och Norrland var 69 procent respektive 68 procent.

– På länsnivå hade Stockholms län högst andel och Blekinge län lägst andel, säger Tobias Ryberg.

Fars generalsekreterare Dan Brännström låter sig inte oroas av Bolagsverkets siffror.

– Det stora antalet nybildade bolag är en effekt av goda tider och att man byter företagsform. Att många företagare som bedrivit verksamhet i exempelvis enskild firma fortsätter utan revisor är inte konstigt, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%