Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Ny chefsjurist på Far

Helene Agélii är ny chefsjurist på Far sedan 1 maj. Tidigare har hon arbetat som kammarrättsassessor, handläggare på Revisorsnämnden och varit utredningssekreterare i Revisorsutredningen. De senaste två åren har hon varit föreningsjurist på Far.

Vilka är de viktigaste frågorna framöver?

– Vi har ett intressant år framför oss då vi kan räkna med en lagrådsremiss avseende slutbetänkandet i Revisorsutredningen, som med säkerhet kommer att medföra en spinoff-effekt på våra arbetsuppgifter. Dessutom väntar vi med spänning på fortsättningen med EU:s grönbok om revision.

Andra viktiga frågor är auktorisationen av redovisningskonsulter och skatterådgivare samt satsningen på Fars lokala verksamheter.

– Mina prioriteringar som chefsjurist kommer givetvis att anpassas efter behovet av juridiska tjänster inom dessa områden.

Som föreningsjurist har Helene Agélii arbetat med rådgivning till Fars medlemmar, något hon kommer att fortsätta med som chefsjurist.

– Medlemsrådgivningen fyller två viktiga funktioner: Förhoppningsvis uppskattas dialogen av den enskilda medlemmen, samtidigt som frågorna ger värdefull input som kan användas som utgångspunkt för vidare arbete inom Far, exempelvis vägledningar, uttalanden och artiklar i Balans.

Helene Agélii deltar också i Fars remissarbete, framför allt de delar som rör bolagsrätt och revisorsrätt. Hon sitter även med i Fars policygrupp för etik.

Pernilla Halling

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%