Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Kritik mot EU:s grönbok om bolagsstyrning

Representanter från det svenska näringslivet känner inte igen sig i EU-kommissionens problembeskrivning.

Grönboken om bolagsstyrning hade kommit till oavsett finanskrisen. Det fastslog EU-kommissionens representant vid konferensen ”Svensk bolagsstyrning ifrågasatt”, arrangerad av Far och SNS.

Finanskrisen har bidragit till högkonjunktur på EU-kommissionens generaldirektorat för den inre markanden och tjänster. På kort tid har avdelningen, under ledning av Michel Barnier, publicerat tre så kallade grönböcker som har väckt stort intresse i revisions- och rådgivningsbranschen. Grönböckerna kan ses som ett slags testballonger som EU-kommissionen skickar upp för att se vart vinden blåser. Matthias Schmidt-Gerdts, handläggare vid EU-kommissionen, förnekar dock att den senaste grönboken – om bolagsstyrning – skulle vara en del av efterkrisarbetet.

– Grönboken om bolagsstyrning är inte ett resultat av finanskrisen, utan hade tillkommit oavsett om vi haft en kris eller inte, sa han i samband med konferensen som Far och Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, arrangerade i maj.

Han betonade att grönboken är ett diskussionsunderlag och att det inte ligger några färdiga förslag och väntar hos EU-kommissionen. Den svenska panelen lät sig dock inte bevekas, utan tog tillfället att med Matthias Schmidt-Gerdts skicka sin kritik tillbaka till Bryssel.

– Det finns en anmärkningsvärd brist på empiriskt underlag för denna grönbok, sa Per Lekvall från Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Det var tydligt att representanterna från det svenska näringslivet inte kände igen sig i kommissionens problembeskrivning som bland annat handlar om efterlevnaden av nationella uppförandekoder.

– Vad är egentligen problemet som kommissionen vill lösa? undrade Caroline af Ugglas, ägarstyrningsansvarig på Skandia Liv.

– Om syftet med boken inte är klart och tydligt ska ingenting göras, sa Anna-Clara af Ekenstam, ordförande i Fars sektion Stora företag, i den efterföljande debatten.

Remissrundan för grönboken går ut 22 juli. Konkreta förslag från EU-kommissionen väntas inte bli klara före 2012, det kan även dröja till 2013.

Rakel Lennartsson

Grönboken om bolagsstyrning

Grönboken tar i huvudsak upp tre områden: Styrelsens sammansättning och arbete, aktieägarnas delaktighet och efterlevnaden av de nationella koderna för bolagsstyrning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%