Balans nr 6-7 2011

5 Frågor

Henrik Steinbrecher sitter i ledningen för PwC, som i samarbete med Sida står bakom programmet Innovations Against Poverty, IAP.

1 Vad erbjuder programmet företagarna?

– IAP-programmet erbjuder finansiellt stöd och rådgivning för företag, stora som små, som håller på att utveckla en kommers-iell affärside och vars produkt eller affärsmodell gynnar människor som lever i fattigdom. Genom programmet får företagen tillgång till expertis för näringslivsutveckling på dessa marknader, som ofta är en utmaning eftersom affärsklimatet ser så annorlunda ut på utvecklingsmarknader.

2 Hur kan näringslivet bidra till att minska fattigdomen?

– Näringslivet kan vara med och skapa ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer och därigenom bidra till positiva utvecklingseffekter, såsom arbetstillfällen och tillgång till nödvändiga varor och tjänster. Man ska dock nämna att det då handlar om att bedriva verksamhet på ett sådant sätt att det gynnar fattiga människor och länderna de lever i. Det är därför viktigt att man har ett hållbart affärstänk, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Men en grundförutsättning är att företagen bedriver verksamhet på kommersiella grunder som kan utvecklas och växa över tid.

3 Varför ska svenska företag göra affärer i fattiga länder?

– Alla företag kan göra affärer i utvecklingsländer. Det finns en enorm potential på dessa ofta outnyttjade marknader. Afrika söder om Sahara ses ofta som framtidens marknad med stora outnyttjade resurser av arbetskraft, naturresurser och konsumenter. Man brukar tala om världens fattigaste som ”base of the pyramid”, en befolkningsgrupp på cirka 1,4 miljarder människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag. Dessa bör ses som resurser i form av konsumenter, arbetstagare och producenter i stället för offer, som de ofta gör.

4 Finns det ett intresse bland svenska entreprenörer?

– Ja. IAP-programmet lanserades i april och vi har redan märkt ett mycket stort intresse, både hos mindre och större företag. Vi har sett en enorm idérikedom och innovationskraft och många spännande kommersiella idéer som är riktade mot utvecklingsmarknader och kan bidra till att lyfta människor ur fattigdom.

5 Vad vinner PwC på att samarbeta med Sida?

– Det finns en enorm kunskap om dessa marknader hos Sida och vi tycker det är enormt spännande att driva ett projekt som IAP tillsammans med dem. Det ger oss viktig kunskap som vi kan föra vidare till våra kunder, men vår ambition är också att hjälpa Sida att skapa bra samarbeten med näringslivet.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%