Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: BAS-kontoplanen får ny kostym

Kontotabellen är bara en bråkdel av BAS-kontogruppens arbete. Det stora värdet ligger i själva bruksanvisningen. För att tydliggöra detta lanseras nu bokserien Svensk redovisning.

– Vi har länge trott på BAS som varumärke, men när vi gjort undersökningar visar de att BAS associeras med kontotabellen, som går att ladda ned gratis. En redovisningshandbok skulle man dock kunna tänka sig att betala för. Då drog vi slutsatsen att BAS-produkterna måste få en ny skepnad, säger Sören Karlsson, vd för BAS-kontogruppen.

Till största delen är Svensk redovisning, som huvudprodukten heter, en bruksanvisning och vägledning. För varje konto finns stödmaterial i form av en hänvisning till gällande regelverk, i första hand årsredovisningslagen och normer från Bokföringsnämnden, BFN. I en kommande utgåva (2013, när BFN är klar med K3-regelverket) kommer svåra frågor som säkringsredovisning och koncernbidrag att illustreras med exempel.

Svensk redovisning vänder sig till ekonomichefer, de som jobbar löpande med redovisning, redovisningskonsulter och revisorer. För enskilda näringsidkare finns en förenklad utgåva, med hänvisningar till Bokföringsnämndens K1-regelverk (förenklat årsbokslut). De allra flesta svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar faller dock inom ramen för K2-regelverket.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%