Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Jäv vid skiljedom

I en skiljedom dömdes KPMG att betala 8 miljoner i skadestånd till Profilgruppen för bristande rådgivning.

Nu har domen inhiberats på grund av att en av skiljemännen misstänks för jäv.

Profilgruppen anlitade KPMG för ett due diligence-uppdrag som innebar att granska tyska PWG. Uppdraget resulterade i att Profilgruppen köpte 18 procent av PWG för cirka 20 miljoner kronor.

Men det uppdagades att PWG-koncernen hade problem och då ett dotterbolag i USA hamnade på obestånd blev Profilgruppens förvärv värdelöst.

Profilgruppen valde att inleda ett skiljemål mot KPMG och ansåg att KPMG i sin rapport borde nämnt problemen. KPMG å sin sida ansåg att det aldrig ingått i uppdraget att granska dotterbolaget. Revisionsbyrån menade också att Profilgruppen reklamerat för sent, samt hänvisade till en skadeståndsklausul i avtalet som skulle begränsa skadeståndet så att KPMG maximalt skulle betala dubbelt så mycket som själva arvodet.

I december 2010 kom skiljedomen. Skiljenämnden, som bestod av Axel Calissendorff, Eric M Runesson och Stefan Lindskog, beslutade att KPMG skulle betala 8 miljoner kronor plus ränta. Runt hälften av vad Profilgruppen yrkat i skadestånd.

Nu har KPMG klandrat skiljedomen i Svea hovrätt. Skälet är att Axel Calissendorff misstänks för jäv då han arbetar på samma byrå som HQ har anlitat för att driva skadeståndsfrågan mot KPMG, med anledningen av kraschen i HQ-bank. Svea hovrätt har valt att inhibera skiljedomen, i väntan på att frågan avgörs av hovrätten.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%