Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Skiljedomsinstitut näringslivets egen domstol ökar

Näringslivets egen domstol. Så kallas Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut ibland. Och antalet tvister ökar.

Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut (SCC) har funnits sedan 1917 och är en självständig enhet inom Stockholms handelskammare. Under de senaste årtiondena har SCC utvecklats till en av världens ledande tvistlösningsorgan.

Att det blir allt mer populärt inom näringslivet att använda sig av ett skiljedomsinstitut i stället för de allmänna domstolarna märks inte minst på statistiken över antalet mål hos SCC.

2005 hade SCC 100 nya mål och 2009 inkom 215 nya mål. Även 2010 var ett starkt år med 197 nya mål, varav 46 procent var internationella.

Antalet internationella mål har under de senaste åren legat stabilt runt 90 och Ryssland, Tyskland, Norge och USA är bland de länder som oftast representeras i SCC-förfaranden.

SCC tillhandahåller tre alternativa skiljeförfaranden. Skiljenämnd med tre ledamöter som ska arvoderas, skiljenämnd med en ensam skiljeman och förenklat skiljeförfarande med en ensam skiljeman.

De vanligaste områdena att tvista om är avtal om tjänst, företagsöverlåtelser, leveransavtal och anställningsavtal.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%