Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Sektionen stora företag

2 maj arrangerade Far i samarbete med Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, seminariet ”Svensk bolagsstyrning ifrågasatt”. Seminariet behandlade huvudsakligen förslagen i grönboken om revision och grönboken ”En EU-ram för bolagsstyrning”. Seminariet gav ett klart budskap till bland annat representanten från EU-kommissionen om enigheten i Sverige om att bolagsstyrningen i svenska företag måste få utvecklas enligt vad som är bäst utifrån de svenska företagens specifika förutsättningar. Under diskussionerna framhölls också, precis som i grönboken, den framstående ställning som svensk bolagsstyrning redan har. (Se även artikeln om seminariet om bolagsstyrning på sidan 9.)

Arbetet med att utvärdera och kommentera förslagen i EU-kommissionens nya grönbok ”En EU-ram för bolagsstyrning” pågår inom sektionens arbetsgrupp för noterade företag. Jag återkommer med rapportering om Fars synpunkter. Remissvaret kommer dessutom som vanligt att finnas tillgängligt på Fars hemsida.

Mot bakgrund av kommande skärpningar av kapitaltäckningskraven i banker och försäkringsföretag, de stora statsfinansiella problemen i flera länder och att betydande lånebelopp hos företagen ska omsättas inom en snar framtid har många bedömare påpekat att förutsättningarna för företagens framtida finansiering kan komma att påverkas kraftigt. Sektionen har därför påbörjat en intervjuundersökning om hur enskilda noterade företag ser på den framtida finansieringen. Vi återkommer med resultaten från denna undersökning.

Som framgått tidigare i denna spalt arbetar nu en projektgrupp inom Far med att ta fram en vägledning för revision i finansiella företag. Projektet utgår som bekant från branschens diskussioner med finansmarknadsminister Peter Norman och Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson. Projektgruppen har sedan uppstartmötet 6 april diskuterat förutsättningar för ett särskilt granskningsuppdrag av intern kontroll, kommunikationen med Finansinspektionen och de framtida villkoren för licensiering av revisorer i finansiella företag. I projektgruppen ingår som ordinarie medlemmar Lena Möllerström Nording (ordförande), Grant Thornton, Göran Engquist, Deloitte, Lars Marcusson, KPMG, Magnus Svensson-Henrysson, PwC, Bertil Toresson, Mazars SET, och Erik Åström, Ernst & Young. Projektgruppen informerar löpande sektionens styrgrupp och Finansinspektionen om hur arbetet fortskrider.

Anna-Clara af Ekenstam

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...