Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Ledare: Ingen kris i branschen

Orosmolnen hopar sig och börsen åker berg- och dalbana. Men om revisions- och rådgivningsbranschen kommer att påverkas av den finansiella oron återstår att se. De företrädare för branschen som Balans har pratat med säger att de inte har reviderat ned sina prognoser. Tvärtom räknar de med att expandera i enlighet med sina respektive affärsplaner. Alltså ännu ingen kris i branschen i sikte.

Inom Far råder inte heller någon kris. Medlemmar strömmar till och i skrivande stund är antalet medlemmar drygt 6.700. Ökningen beror till stor del på att Far har breddats – från en klubb för auktoriserade revisorer till en organisation för hela revisions- och rådgivningsbranschen.

I anslutning till artikeln om Fars medlemskår på sidan 22 finns en figur som illustrerar medlemskåren utifrån yrkeskategori, ålder och kön. För runt tre år sedan publicerade Balans en liknande artikel och man kan konstatera att det har hänt en hel del sedan dess. Bland annat har andelen kvinnor ökat och medelåldern sjunkit.

Under sommaren sjösattes auktorisationen för skatterådgivare. Och det är inte enbart Far-medlemmar som kan bli auktoriserade utan även skatterådgivare utanför revisions- och rådgivningsbranschen. Auktorisationen välkomnas även av företrädare för Skatteverket som har uttryckt sitt gillande och menar att den kan vara ett sätt att komma till rätta med problemen kring avancerad skatteplanering. Läs om auktorisationen på sidan 8 och 25.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%