Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Ny på far

I augusti började Annelie Dahlqvist på Far. Hon har en bakgrund som revisor på Ernst & Young i Ängelholm och som ansvarig för kvalitets- och metodikfrågor för redovisningskonsulter på Ernst & Young nationellt. På Far kommer hon bland annat att arbeta med medlemsrådgivning och fungera som en brygga mellan de olika yrkesrollerna.

Du kommer att arbeta med gränssnittet, hur då?

– Många revisorer och redovisningskonsulter jobbar med så kallade kombiuppdrag och är involverade i varandras arbetsuppgifter. Det är ingen glasklar rågång mellan de olika yrkesrollerna, vilket gör att det uppstår ett gränssnitt.

Genom att tydliggöra yrkesrollerna kan man effektivisera processen och samtidigt lyfta kvalitén och attraktionskraften i de olika yrkestitlarna. Det är branschens uppgift att visa på de olika karriärvägar som finns.

Vilka andra uppdrag kommer du att ha?

– Medlemsrådgivningen är en viktig del såväl för enskilda medlemmar som för utvecklingen av Fars arbete. Jag kommer också att fortsätta mina uppdrag i Utbildningsrådet, som driver och koordinerar utbildnings- och examinationsfrågor, samt inom Samrådsgruppen för Reko-tolkning.

Under hösten kommer jag dessutom att påbörja ett arbete kring utformning av revisorsintyg i olika sammanhang.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%