Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Nytt för skatterådgivare

Möjlighet att bli auktoriserad sedan 1 juli

Sedan 1 juli i år går det att bli auktoriserad skatterådgivare. Auktorisationen gäller inte bara skatterådgivare i revisions- och rådgivningsbranschen. Far öppnar även för skatterådgivare i andra branscher att bli auktoriserade.

– Det är viktigt med en kvalitetsstämpel och den ger en bra ram för diskussion, vägledning och utveckling av kvalité och yrkesetik i verksamheten, samt ett starkt personligt åtagande att följa Fars etikregelverk, säger Gunnar Thuresson, ordförande i Fars skattesektion.

I runt ett år har sektionen arbetat med auktorisationen. Beslutet innebär att de skatterådgivare som redan var medlemmar i Far innan auktorisationen infördes har auktoriserats automatiskt.

Medlemmar som tillkommer efter 1 juli, eller skatterådgivare som är verksamma i andra branscher och som vill bli auktoriserade, måste genomgå en auktorisationsprocess där vissa kriterier ska vara uppfyllda. Bland annat ska de ha varit yrkesmässigt verksamma som skatterådgivare i ett antal år, samt ha genomgått Skattesektionens etikkurs och ha godkänts vid en muntlig examination hos Auktoriseringsrådet för skatterådgivare.

I och med auktorisationen följer också en kvalitetskontroll. Exakt hur den ska vara utformad är ännu inte klart, men den kommer att följa Fars kvalitetskontroll för revisorer och redovisningskonsulter.

– Jag är inte särskilt orolig för den biten. Redan i dag finns det på byråerna både nationella och internationella kvalitetskontroller, säger Gunnar Thuresson.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%