Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Rådgivare berörs av grönboken om revision

I juni arrangerade Fars rådgivningssektion ett seminarium om EU:s grönbok om revision.

– Våra medlemmar inom sektionen vill veta mer om det här eftersom grönboken även påverkar rådgivarna, säger Ragnar Gustavii, ordförande för Fars rådgivningssektion.

Grönboken är startskottet i EU:s lagstiftningsprocess och har initierats av kommissionen.

– En grönbok är att jämföra med SoU, Statens offentliga utredningar, och man ska komma ihåg att processen kan ta tid, säger Helene Agélii, Fars chefsjurist som deltog i seminariet.

I grönboken tas revisorns oberoende upp och frågan väcks om revisionsbyråerna enbart ska ägna sig åt revision och inte ha några andra tjänster, exempelvis rådgivning. I Frankrike finns ett absolut rådgivningsförbud till revisionskunder. Grönboken resonerar också kring om revisionsbyråerna bör fungera som en inspektionsenhet där det inte ens förekommer rådgivning till icke revisionskunder.

Far har avstyrkt de idéerna i sitt remissvar och inte heller Europaparlamentet instämmer i tankarna, utan vill tillåta begränsad rådgivning.

– Huruvida det kan tänkas bli ett totalt rådgivningsförbud eller inte vet vi inte förrän i november, men det bedöms inte som särskilt sannolikt, säger Lennart Iredahl, ansvarig för Fars sektion Stora företag.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%