Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Auktorisation lyfter skatterådgivare

För fem år sedan bildades Fars skattesektion. Tidigare hade det gjorts försök att skapa en sammanslutning för skatterådgivare utanför Far-sfären, men utan att lyckas.

– Det har vuxit fram ett behov och uppfattningen är att Far är en bra plattform för oss, säger Gunnar Thuresson som är sektionens ordförande.

Skattesektionens målsättning är att driva gemensamma frågor som rör utvecklingen av yrket. En fråga som funnits med sedan bildandet och som nu blivit verklighet är auktorisationen av skatterådgivare som infördes 1 juli i år (läs mer på sidan 8).

– De yrkesetiska frågorna är och har alltid varit viktiga, bland annat startade vi en etikkurs för skatterådgivare, säger Gunnar Thuresson.

Från början var etikkursen frivillig för skatterådgivarna men genom att auktorisationen är införd ska kursen bli obligatorisk.

– Auktorisationen är en viktig kvalitetsstämpel för oss, och Fars yrkesetiska regelverk är en väsentlig grund. Det kommer också att finnas rekommendationer och uttalanden som rör skatt utifrån vilka behov vi ser, säger han.

Fars skattesektion vill samla de vägledande aktörerna i branschen och markera mot omvärlden var de står, och hur de ser på skatteplanering.

– Auktorisationen är också ett sätt för oss att få en nyttig diskussion om vad det innebär att vara skatterådgivare. Det är också intressant för den framtida utvecklingen att Far öppnar upp för skatterådgivare utanför revisions- och rådgivningsbranschen att bli auktoriserade, säger Gunnar Thuresson.

Auktorisationsfrågan har dominerat sektionens arbete under året som gått, men det har inte varit det enda sektionen ägnat sig åt. Inom sektionen finns bland annat en aktivitetsgrupp bestående av yngre skatterådgivare som träffas regelbundet och tar initiativ till aktiviteter.

– Det är bra för då möter engagerade unga andra erfarna konsulter. Vi hade en träff för en tid sedan med fokus på rådgivaransvaret och det var mycket uppskattat, säger Gunnar Thuresson.

Skattelagstiftningen är den mest föränderliga lagstiftningen och att vara skattekonsult innebär att man måste finna en tjusning i att vara en aktör i en föränderlig värld.

– Våra råd prövas alltid av en tredje part, det vill säga Skatteverket och domstolarna. Därför är det viktigt att vi kan navigera rätt, följa och vägleda våra kunder på ett bra sätt, säger Gunnar Thuresson.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%