Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Ambassadörer ska göra Far synligt i hela landet

Ökad närvaro, likvärdig verksamhet i hela landet och mer utåtriktat arbete. Det är några av ledorden för omstruktureringen av Fars lokala verksamhet. Ambassadörer kommer att bli Fars ansikte mot såväl medlemmar som kontakter inom näringslivet på orten.

I maj fattade ett enigt lokalordförandemöte beslut om att stöpa om Fars lokala verksamhet i grunden. De lokala föreningarna kommer att läggas ned, samtidigt som Far ökar budgeten för den lokala verksamheten och tillsätter en person som ska fungera som support för ett hundratal ambassadörer i hela Sverige. Det är alltså inte frågan om en nedläggning i vanlig mening, utan om en utveckling och nysatsning. Bengt Skough, som är ansvarig för Fars sektion Små & medelstora företag, har lett projektet.

– Vi har designat en modell för Fars lokala verksamhet i syfte att öka medlemsnyttan. Vi har inte haft någon förebild, utan detta är en unik satsning, säger han.

Samtliga personer som i dag är aktiva som ordföranden eller styrelseledamöter kommer att erbjudas att bli ambassadörer.

– Alla kommer kanske inte att tacka ja, men initialt hoppas vi att så många som möjligt blir kvar för att skapa kontinuitet, säger Bengt Skough.

2012 sjösätts den nya organisationen med cirka 100 ambassadörer på 45 orter. Ambassadörerna kommer att nomineras regionalt och utses av styrgruppen, det vill säga sektionen Små och medelstora företag. En tydlig kravprofil och ersättning för nedlagd tid ska underlätta rekryteringen av ambassadörer. Förhoppningen är också att uppdraget ska bli attraktivt.

– Absolut, det ska vara cv-stärkande. Alla ambassadörer kommer att ersättas enligt Fars gängse taxa, vilket ställer krav på deras insats. Det kommer att vara attraktivt för personer som vill stärka sitt professionella nätverk, säger Bengt Skough.

Far centralt kommer att ta fram koncept för olika former av möten samt stå för bokningar och utskick. Syftet är både att avlasta och att säkra att aktiviteterna håller jämn kvalitet. Det ska dock inte hindra ambassadörerna att ta egna initiativ till aktiviteter för medlemmarna och deras nätverk på orten.

– Far kommer att växa med den lokala verksamheten. Det får aldrig bli så att den lokala verksamheten begränsas för att det inte finns resurser. Det har Fars styrelse tagit beslut om, säger Bengt Skough.

En påtaglig förändring för medlemmarna kommer att bli bättre möjligheter till fortbildning. Två gånger om året ska varje medlem erbjudas en aktuell utbildning i sin region, till medlemspris.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%