Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Vad händer med pengarna?

I samband med avvecklingen av Fars nuvarande lokalföreningar kommer ekonomiska medel därifrån att överföras till Far. Totalt handlar det om runt 3,5 miljoner kronor. Frågan är hur pengarna ska användas.

Avvecklingen av Fars lokalföreningar kommer att pågå under hela nästa år, parallellt med att den nya strukturen byggs upp. Urban Engerstedt, tidigare chefsjurist på Far, kommer att bistå föreningarna i tekniska frågor kring processen.

Föreningarna har i dag tillgångar på sammanlagt nästan 3,5 miljoner kronor. Utslaget per medlem är det drygt 650 kronor. Pengarna kommer att gå in i den nya verksamheten, men utan att Far minskar sina budgetanslag. Tvärtom ska summan ses som ett extra tillskott som exempelvis kan användas till att subventionera avgiften för kommande utbildningar inom den lokala verksamheten.

Lokalt engagemang

Är du intresserad av att engagera dig i Far lokalt? Den frågan har sektionen Små & medelstora företag ställt till medlemmarna. Av de 1.746 personer som svarade på frågan är 313 intresserade av att engagera sig i Far lokalt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%