Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Fler företag väljer att inte ha revisor

Drygt 8.000 befintliga bolag och 75 procent av de nyregistrerade bolagen har valt bort revision. Det visar siffror från Bolagsverket.

Från och med 1 november 2010 kan mindre bolag välja att inte ha revision. Reformen ingår i regeringens regelförenklingsarbete och har enligt Bolagsverket nu fått genomslag.

– Vi ser en kraftig ökning av antalet nybildade aktiebolag, och det beror både på att kravet på aktiekapital sänkts från 100.000 kronor till 50.000 kronor och på revisionsreformen, säger Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket.

Av de nybildade bolagen har 75 procent valt att inte ha kvalificerad revision, medan det är svårare att slå fast en siffra för de befintliga bolagen.

– Att dra långtgående slutsatser är för tidigt, men under perioden 1 november 2010 till 23 augusti 2011 har drygt 8.100 av de befintliga bolagen registrerat bort revisorn, säger Per Nordström.

Han räknar dock med att siffran kommer att stiga eftersom Bolagsverket har en hel del ärenden som rör frågan under handläggning. Hittills är det främst bolag med kalenderår som räkenskapsår som har hållit sina bolagsstämmor.

– Om den bortvalda revisionen kommer att få konsekvenser i form av att färre årsredovisningar kommer in i tid till Bolagsverket, eller om årsredovisningarna håller sämre kvalitet, är dock för tidigt att säga, konstaterar Per Nordström.

Fars generalsekreterare Dan Brännström betonar att det inte är procentsatsen för revision som är det viktigaste, utan att varje företag kan utvecklas på bästa sätt. Hans uppskattning är att mellan sex och åtta procent av samtliga aktiebolag som berörs av revisionsreformen, kommer att välja bort revisionen första året.

– Drygt 90 procent av företagarna som är vana att ha en revisor vid sin sida behåller alltså revisionen, säger Dan Brännström.

Revisionen har en fortsatt stark ställning i Sverige enligt Dan Brännström, och många småföretagare upplever nyttan med revisionen.

– Vi är i början på en resa. I och med avregleringen av revisionen börjar en ny epok för branschen där vi erbjuder en större palett med tjänster. Utgångspunkten ska alltid vara att erbjuda alternativa tjänster som matchar företagens behov. Det handlar om att ge trygghet inåt och förtroende utåt, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson

Gränsvärden

Regeringen har beslutat om följande gränsvärden: genomsnittligt antal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor, nettoomsättning 3 miljoner kronor. Om minst två av gränsvärdena överskrids ska bolaget ha revision.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%