Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Carl Henrik Witts pris

Niclas Hellman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, får Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans.

Juryn för Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans anser att Niclas Hellman i sin artikel Tillsynen över IFRS – får vi en bra lösning? publicerad i Balans nr 3/2011, tar upp en spännande och aktuell frågeställning. ”Författaren skapar med sina internationella kommentarer en brygga av möjlig förståelse och samsyn mellan revisorn, uppdragsgivaren och myndigheten”, skriver juryn.

Juryn delar även ut ett hedersomnämnande som går till Anders Hult och Carl Svernlöv, en författarduo som under det senaste året skrivit två artikelserier för Balans. Juryn betonar att artiklarnas innehåll berikas av att författarna kommer från revisions- och rådgivningsbranschen respektive advokatbranschen, och uppmuntrar till fler gränsöverskridande samarbeten.

I juryn för Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans ingår: Peter Clemedtson (ordförande), auktoriserad revisor PwC, Ewa Fallenius, Far, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom, samt Anders Bäckström, auktoriserad revisor KPMG och ordförande i Far.

Carl Henrik Witts pris har delats ut sedan 1981.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%