Balans nr 10 2011

Noteringar: Redovisningstillsynen

Regeringen avvaktar med att ta ställning

Tillsynen över börsbolagens redovisning har länge varit föremål för kritik. I ett aktuellt förslag väljer regeringen att gå vidare med flera alternativ.

Promemorian om framtidens redovisningstillsyn var i princip färdig redan i våras. Ställningstagandet från finansmarknadsminister Peter Norman har dock dröjt. Vid den här tidningens pressläggning är det fortfarande inte offentliggjort, men finansdepartementet bekräftar att den politiska beredningen nu är klar och att förslaget som kommer att gå på remiss innehåller minst två alternativ till framtida redovisningstillsyn i Sverige.

– Det innebär att regeringen ännu inte har tagit ställning i frågan, säger Katarina Back, chef på finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet.

Den svenska modellen för tillsyn av börsbolagens redovisning har varit omdiskuterad allt sedan EU införde krav på koncernredovisning upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Den praktiska tillsynen utförs av börserna, Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market AB, medan det yttersta ansvaret ligger på Finansinspektionen, som utövar tillsyn över tillsynen.

– Det är viktigt att vi får en lösning som alla parter kan vara tillfreds med så att tillsynsorganisationen får arbetsro, säger Anja Hjelström, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och tidigare medarbetare på Finansinspektionen.

Remisstiden för regeringens förslag är tre månader, vilket innebär att en proposition kan överlämnas till riksdagen tidigast under våren.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%