Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Kvinnliga revisorer är noggrannare än manliga

En undersökning från Östra Finlands universitet visar att manliga revisorer är mer benägna att godkänna kosmetik och uppblåsningar i boksluten än kvinnor.

Kvinnliga revisorer är mer noggranna än manliga revisorer. Och de manliga revisorerna är mer benägna att godkänna kosmetik i bokslutet. Det visar en undersökning gjord vid Östra Finlands universitet.

Spelar revisorns kön någon roll när det gäller det som kallas earnings management? Ja, hävdar en forskargrupp vid ekonomiska institutionen vid Östra Finlands universitet i Kuopio.

Studien, som omfattar knappt 4.000 små och medelstora finländska företag, har pågått i fem år och forskarna har studerat earnings management, det vill säga ledningens försök att påverka resultatet för att exempelvis uppnå ett resultat som är mer fördelaktigt för dem själva.

Tesen forskarna utgick från var att kvinnliga revisorer är mer försiktiga än manliga. En tes som byggde på andra undersökningar som visat att kvinnor är mer försiktiga investerare och att de hanterar pengar mer återhållsamt än vad män gör.

Mervi Niskanen, professor i finansiering vid Östra Finlands universitet menar att revisorer förväntas vara en homogen grupp eftersom de följer samma lagar och standarder, men att undersökningen visar att gruppen inte är så homogen.

– När ledningen väljer revisor kan det vara bra att känna till att det finns skillnader mellan könen. Ägarna och investerarna ska vara medvetna om att manliga revisorer i större utsträckning än kvinnliga är benägna att godkänna kosmetik och uppblåsningar i boksluten, säger Mervi Niskanen.

Forskarnas tes höll. Studien visar att de kvinnliga revisorerna är mer försiktiga, mer konservativa och dessutom mer noggranna än de manliga revisorerna. Runt en tredjedel av revisorerna i de undersökta företagen var kvinnor, en fördelning som enligt Mervi Niskanen motsvarar fördelningen bland revisorer i Finland.

– Undersökningen vi gjorde visar också att mångfald i revisorskåren förbättrar kvaliteten på boksluten. Därför kan det vara bra för ledningen att reflektera över hur gruppen som jobbar med revisorn är sammansatt innan det är dags att välja revisor, säger Mervi Niskanen.

Nu planerar forskarna att undersöka vilken roll kvinnliga CFO:s har när det gäller kvaliteten på de finansiella rapporterna och valet av revisorer.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer