Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Kvinnliga revisorer är noggrannare än manliga

En undersökning från Östra Finlands universitet visar att manliga revisorer är mer benägna att godkänna kosmetik och uppblåsningar i boksluten än kvinnor.

Kvinnliga revisorer är mer noggranna än manliga revisorer. Och de manliga revisorerna är mer benägna att godkänna kosmetik i bokslutet. Det visar en undersökning gjord vid Östra Finlands universitet.

Spelar revisorns kön någon roll när det gäller det som kallas earnings management? Ja, hävdar en forskargrupp vid ekonomiska institutionen vid Östra Finlands universitet i Kuopio.

Studien, som omfattar knappt 4.000 små och medelstora finländska företag, har pågått i fem år och forskarna har studerat earnings management, det vill säga ledningens försök att påverka resultatet för att exempelvis uppnå ett resultat som är mer fördelaktigt för dem själva.

Tesen forskarna utgick från var att kvinnliga revisorer är mer försiktiga än manliga. En tes som byggde på andra undersökningar som visat att kvinnor är mer försiktiga investerare och att de hanterar pengar mer återhållsamt än vad män gör.

Mervi Niskanen, professor i finansiering vid Östra Finlands universitet menar att revisorer förväntas vara en homogen grupp eftersom de följer samma lagar och standarder, men att undersökningen visar att gruppen inte är så homogen.

– När ledningen väljer revisor kan det vara bra att känna till att det finns skillnader mellan könen. Ägarna och investerarna ska vara medvetna om att manliga revisorer i större utsträckning än kvinnliga är benägna att godkänna kosmetik och uppblåsningar i boksluten, säger Mervi Niskanen.

Forskarnas tes höll. Studien visar att de kvinnliga revisorerna är mer försiktiga, mer konservativa och dessutom mer noggranna än de manliga revisorerna. Runt en tredjedel av revisorerna i de undersökta företagen var kvinnor, en fördelning som enligt Mervi Niskanen motsvarar fördelningen bland revisorer i Finland.

– Undersökningen vi gjorde visar också att mångfald i revisorskåren förbättrar kvaliteten på boksluten. Därför kan det vara bra för ledningen att reflektera över hur gruppen som jobbar med revisorn är sammansatt innan det är dags att välja revisor, säger Mervi Niskanen.

Nu planerar forskarna att undersöka vilken roll kvinnliga CFO:s har när det gäller kvaliteten på de finansiella rapporterna och valet av revisorer.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...