Balans nr 10 2011

6 frågor

Anders Bäckström är den enda revisorn som beskrivs i positiva ordalag i Carolina Neuraths bok om HQ ”Den stora bankhärvan”. Anders Bäckström är revisor på KPMG och ordförande i Far.

1 Hur känns det att uppmärksammas i ”Den stora bankhärvan”?

– Den episod från 2005 som beskrivs var speciell och den har likheter med det senare skedet så det är inte konstigt att den beskrivs. Men det är intressant att så många detaljer finns med i boken. Uppenbarligen är det många som har lättat sina hjärtan. De reaktioner jag har fått är bara positiva. Någon tyckte att beskrivningen av mig liknade Fantomen, ”hård men rättvis”.

2 Har du läst boken?

– Jag köpte den på Arlanda och sträckläste den i väntan på ett försenat flyg. För mig som har jobbat med de flesta av de här människorna var den intressant. Den ger kanske inte någon djup analys kring själva problemet, men för den som är intresserad av interiörer från finansvärlden är det en bra bok.

3 I boken står det att du föreslog att revisorerna skulle göra en kontrollvärdering av tradingen minst två gånger om året. Det skulle kosta omkring 50.000 kronor. Med en systematisk kontrollvärdering hade banken (enligt bokens författare) med stor sannolikhet funnits kvar i dag. Hur ser du på det?

– Beskrivningen är nog korrekt men slutsatsen får Carolina Neurath stå för. Värderingsfrågan i HQ är knepig. Olika specialister har kommit fram till olika slutsatser. Under hela den här processen har jag inte sett något som övertygat mig om att tradingportföljen i något bokslut redovisats till ett värde som ligger utanför det spann som IFRS-regelverket medger.

4 Carolina Neurath skriver att du ansågs för besvärlig och kritisk. Är du det?

– Att vara revisor i ett finansiellt företag som bedriver riskfylld verksamhet ställer höga krav på integritet och självständighet och det är klart att det kan uppfattas som att man är ”besvärlig och kritisk”. Det tar jag som en komplimang.

5 ”KPMG:s chanser att få behålla revisionen i HQ är större om ni frontar med någon annan än Anders Bäckström” ska HQ:s vd Patrik Enblad ha sagt, enligt boken. Hur känns det?

– Jag har inget otalt med Patrik Enblad, men det är ingen orimlig kommentar.

6 Med facit i hand, känner du dig lättad över att du inte fick uppdraget som huvudansvarig?

– Jag är fatalist så det är ingenting jag funderar över.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%