Balans nr 11 2011

branschen: ”Det är roligt att vinna tillsammans”

Erik Uhlén, 27 år, kan tacka fotbollen för sin kometkarriär på Grant Thornton.

Han drömde om att bli fotbollsproffs och började plugga ekonomi ”vid sidan av”. Åtta år senare har han gjort karriär i revisions- och rådgivningsbranschen. Erik Uhlén hämtar inspiration i lagidrotten inför sin nya utmaning som ”linjechef”.

Du har varit påskrivande revisor i tre år och är nu kontorschef, hur har du hunnit?

– Efter studenten var jag inne på att läsa på KTH, men jag tränade fotboll sex dagar i veckan i Sirius i Uppsala och var inte beredd att flytta till Stockholm. I stället valde jag att läsa enstaka kurser i företagsekonomi. När jag började närma mig examen sökte jag mig till en revisionsbyrå för att se om ekonomyrket verkligen var något för mig. Jag fick jobb på Grant Thornton i Stockholm och slutförde min utbildning parallellt.

Du hade tänkt stanna ett par år, men blev kvar, varför?

– Få har revisorsyrket som drömyrke och det beror nog på att man inte vet vad en revisor gör. Själv upptäckte jag vilket omväxlande och utvecklande yrke det är. Det är också ett relationsskapande yrke där man får träffa många olika företag och beslutsfattare. Att jag stannat kvar på Grant Thornton beror till stor del på utvecklingsmöjligheterna som finns här.

Vad tänkte du när du fick erbjudandet att bli kontorschef?

– Att bli kontorschef har inte varit något uttalat mål för mig, men när jag fick frågan av vår vd Peter Bodin kändes det väldigt naturligt. Ju mer jag funderade desto mer rätt kändes det. Det är viktigt att ta de chanser man får för man vet aldrig när möjligheten kommer tillbaka.

Vad har du fått för reaktioner från dina kollegor?

– Jag har bara fått positiv respons internt. Vi hade nyligen ett kontorschefsmöte för alla 24 kontorschefer inom Grant Thornton Sverige. De andra tyckte att det var kul att jag vågade anta utmaningen. Det är en trygghet att ha 23 andra kontor att söka stöd hos. Eftersom Grant Thornton har ett ”enbyråkoncept” finns det ett egenintresse hos andra kontorschefer att också det här kontoret ska gå bra.

Vilken blir din största utmaning?

– För mig personligen är det att sätta mig in i den nya marknaden och vinna förtroende här. Jag kommer från Uppsala och har viss koppling till regionen, men har aldrig jobbat i Gävle tidigare. Utmaningen i den nya rollen som ledare handlar också om förtroende. Vi är runt 20 kollegor och mitt viktigaste budskap är att vi är ett team. Det positiva med att vara ledare är att få vara med och utveckla en vi-känsla; då känner man glädje inte bara när man själv lyckas utan även när någon annan lyckas.

Har du något tips till andra unga i början av karriären?

– Min erfarenhet är att om man tar ansvar för sin egen utveckling får man också möjligheter. Inom revision arbetar man ofta i team med en tydlig ansvarsfördelning. Jag har strävat efter att ta det ansvar jag fått plus lite till.

Betyder det att du jobbar jämt?

– Det är klart att det inte är bra om man sitter med sina utmaningar på övertid. Jag tror att det handlar om att i den mån det är möjligt, försöka göra rätt sak. I ett växande företag skapas naturligt möjligheter att gå framåt och lämna uppgifter vidare i takt med att man själv får nya. Sedan jag började på Grant Thornton har bolaget ökat från 600 till 900 anställda. Med en sådan tillväxt får också personalen möjlighet att växa.

Rakel Lennartsson

Namn: Erik Uhlén.

Ålder: 27 år.

Utbildning: Magister i företagsekonomi 2007, godkänd revisor 2009, auktoriserad redovisningskonsult 2010.

Familj: Flickvän.

Bor: Just nu i Gävle och Stockholm.

Intressen: Fotboll, golf, vänner, resor, särskilt Sydafrika.

Senast lästa bok: En sydafrikansk deckare: Dead at Daybreak av Deon Meyer.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%