Innehåll

Balans nr 11 2011

Debatt: Lägre pris och bättre miljö med effektivare inköp

Genom att gå ihop och köpa exempelvis kontorsmaterial kan företag spara både miljö, tid och pengar, skriver Karl-Johan Kjöllerström.

Många företag sitter i dag i företagshus. Det kan vara i princip viken typ av verksamhet som helst, till och med viss produktion. Det finns dock en sak som är gemensamt för alla dessa företag och det är att vi behöver kontorsmaterial. Pärmar, kopieringspapper, register et cetera. Även om allt mer kan digitaliseras måste fortfarande ofta papper och penna användas. Här kan vi effektivisera och så klart göra gemensam sak. Dessa inköp har ju inget med några företagshemligheter att göra.

I vårt hus sitter cirka 20 företag. Det finns egentligen ingen anledning till att alla dessa 20 företag ska ut och åka för att hämta kontorsmaterial när en bil kan göra samma sak. Så borde det vara för alla andra företagshus också. Nu kan visserligen inte alla företag göra så, några kan höra till den offentliga sektorn, ligga i koncerner eller på annat sätt vara knuten till centrala avtal. I vårt hus har åtta företag kunnat knytas till samma avtal, vilket ändå är 40 procent.

Vi hade fördelen att kunna utöka ett redan befintligt avtal som fanns hos ett av företagen i huset. Det som var bra med det var också att leverantören fanns i närheten och också är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Skulle en leverans av någon anledning inte fungera, är det enkelt att ordna det själv.

Genom dessa gemensamma inköp har flera mål nåtts:

  1. Enkelt. Man gör sin beställning via internet med egen login och alla företag får var sin faktura.
  2. Man sparar tid och kostnader på minskade transporter genom att få det levererat.
  3. Fler företag har fått lägre pris.
  4. Minskad miljöpåverkan genom betydligt färre transporter.

Med tanke på hur många företagshus det finns i dag i våra städer finns det stora möjligheter till samma resultat som vi fått och därmed en inte försumbar positiv verkan på vår miljö.

Karl-Johan Kjöllerström är auktoriserad revisor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%