Innehåll

Balans nr 11 2011

Kungens ord väger tungt också i HQ

Kungen är kanske inte känd för att vara en djup tänkare, men vid ett tillfälle överraskar Elvis Presley. På frågan om han är nöjd med sin image blir svaret: ”En image är en sak, en människa är något annat”.

När en image eller en bild väl är etablerad sitter den kvar länge. I Elvis fall tror ju fortfarande en och annan att han lever. Musiken lever i alla fall vidare.

HQ får mig att fundera på detta med bilder och perception. Jag ser likheter med Skandiafallet för tio år sedan. Tidigt i förloppet kablades bilden ut att personer i Skandias företagsledning hade sprängt taken i Sharetracker och Wealthbuilder – de omtalade incitamentsprogrammen.

Jag menar med bestämdhet att detta var frågor som låg på styrelsens bord, inte hos ledningen. Men tyvärr förlorade den allmänna bilden kontakten med fakta, och ingen – var det ens någon som försökte? – lyckades vrida bilden rätt. Därför blev det rättsliga efterspelet också nästan helt resultatlöst. I domstolarna läser man ju fortfarande lagen, och där gick ledningen fri.

Det finns en bild också i HQ-affären. Den är starkt präglad av Finansinspektionens (FI) kraftfulla åtgärder och uttalanden. I Sverige gör myndigheter inte fel, och därför är det naturligtvis rätt av FI att stänga banken. Sedan anmäler FI även HQ-revisorn till Revisorsnämnden (RN) med hänvisning till påstådd övervärdering av tradingportföljen.

Bilden är nu tydlig, de flesta springer åt samma håll och skuldfrågan är sedan länge avgjord. Och styrelsen och revisorn klär skott när aktieägarna förlorar pengar.

På Karlavägen i Stockholm bryr man sig inte om bilden av HQ. Där sitter RN och nagelfar revisorns granskning och dokumentation under mer än ett år. Det blir till slut en erinran för bristande dokumentation på någon punkt men i övrigt beröm (!) för en bra granskning.

Det är ingen överdrift att påstå att de två myndigheterna – FI och RN – gör helt olika bedömningar. Men det finns ingen tredje myndighet som säger vem som har rätt. För båda kan inte ha rätt, en har gjort fel. Punkt.

Mycket står på spel: förtroendet för myndigheter och rättssäkerheten. Det handlar också om revisionens relevans. Men värst av allt är att människor har kommit i kläm. Vi måste därför få veta om det är FI eller RN som är ute och cyklar. Någon ordning ska det vara i en rättsstat.

När tillsätter regeringen HQ-kommissionen?

Välkommen att kommentera på danbrännström.se

Dan Brännström är Fars generalsekreterare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%