Innehåll

Balans nr 12 2011

Noteringar: HQ överklagar RN-beslut

Det var fel av Revisorsnämnden (RN) att inte ta ställning till värderingen av HQ Banks värdepappersportfölj. Det hävdar HQ i sin överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. Men Revisorsnämndens chef Peter Strömberg tror att överklagan avvisas.

HQ har via advokat Claes Lundblad ingivit en överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. Det 13-sidiga dokumentet innehåller svidande kritik mot Revisorsnämndens beslut att fria HQ-revisorn Johan Dyrefors. HQ hävdar att Revisorsnämndens prövning utgått från en ”felaktig föreställningsram”. Bland annat ska Revisorsnämnden ha underskattat tradingverksamhetens betydelse.

”En tradingverksamhet som står för mer än 50 procent av de totala riskerna i en bank kan omöjligen anses utgöra en begränsad del av bankens verksamhet”, skriver HQ i sin överklagan till förvaltningsrätten.

HQ är även mycket kritisk och oförstående till att Revisorsnämnden valt att inte ta ställning till värderingsfrågan: ”Eftersom en korrekt värdering av tradingportföljen varit en grundläggande förutsättning för en korrekt redovisning av HQ ABs och Bankens ställning och resultat har RN uppenbarligen inte utfört en korrekt granskning av [...] revisionen.”

Revisorsnämndens chef Peter Strömberg vill inte kommentera HQs kritik i sak, utan avvaktar förvaltningsrättens besked om HQ har talerätt. Han tror emellertid att överklagan kommer att avvisas, det vill säga att den inte tas upp till prövning.

– Vår uppfattning är att det finns en tydlig praxis att anmälare inte har rätt att överklaga våra beslut, säger Peter Strömberg.

Vid den här tidningens pressläggning har förvaltningsrätten i Stockholm ännu inte tagit ställning till om HQ har talerätt i domstolen.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%