Innehåll

Balans nr 12 2011

Noteringar: Svenskar får IFAC-uppdrag

Helene Agélii och Mats Olsson har fått uppdrag inom International Federation of Accountants (IFAC).

– Det är en spännande och rolig utmaning, säger Mats Olsson.

Mats Olsson, auktoriserad revisor på Adrian & Partners i Göteborg, valts in i IFACs SMP Committee som representant för Norden under en treårsperiod.

– Att som SMP:are på en medelstor byrå i Göteborg få det här uppdraget är stort, säger Mats Olsson.

Kommittén arbetar bland annat med att påverka utformningen av internationella standarder och att påverka lagstiftarnas arbete, så att dessa hjälper, inte stjälper, SME/SMP.

– Jag hoppas få tillfälle att arbeta med frågor som kan påverka SMP:ares möjligheter att stärkas i sin roll. Utan att värdera Michel Barniers syn på att big 4 bör bli big 8 eller i vart fall fler än fyra är min uppfattning att det är viktigt för den så kallade marknaden att SMP:are får konkurrenskraftiga villkor samt att SME-företagen också får det, säger Mats Olsson.

Helene Agélii, chefsjurist på Far, har fått ett treårsmandat som Nordenrepresentant i IESBA, IFACs etiska ”board”. Den arbetar framför allt med att utveckla, tolka samt ge vägledning runt tillämpningen av deras etikkod.

– IESBAs etikkod, i de delar som behandlar oberoendefrågor, ingår ju redan i dag i Fars yrkesetiska regler. Det känns därför oerhört spännande att personligen få vara med och utveckla dessa etikregler. Dessutom ska det naturligtvis bli både intressant och lärorikt att få arbeta i en internationell miljö. Vårt första möte äger rum i Dublin i slutet av februari. Då hålls även en introduktionsdag för nyinvalda, vilket jag med spänning ser fram emot, säger Helene Agélii.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%