Innehåll

Balans nr 1 2012

Ledare: Tärningen är kastad

Det gångna året har onekligen varit ett händelserikt år för revisions- och rådgivningsbranschen. I november kom EU-kommissionens förslag till ny reglering av revisorsrollen och marknaden för revision inom EU, drygt ett år efter det att grönboken om revision presenterades. En snabb titt i 2011 års Balans ger en bra överblick – från reaktionerna på grönboken till spekulationer kring vad det skarpa förslagspaketet skulle innehålla. På sidan 22 i detta nummer presenterar vi de viktigaste punkterna i förslaget. Nästa steg är att EU-parlamentet och ministerrådet ska ta ställning till förslaget, något Ewa Fallenius skriver om i sin EU-krönika på sidan 12.

En annan rysare under 2011 var HQ-affären. I oktober meddelade så äntligen Revisorsnämnden sitt beslut om revisionen i HQ Bank: en erinran, vilket är den lägsta graden av disciplinär påföljd. Under hösten har debatten om redovisningen i HQ Bank fortsatt, bland annat här i Balans. Men frågetecken kvarstår och än är knappast sista ordet sagt.

Finansmarknadsminister Peter Norman är missnöjd och kritiserar revisions- och rådgivningsbranschen för att inte ha tagit tag i frågan om vad som krävs för att vi inte ska få ett nytt HQ. Läs mer om detta på sidorna 7 och 18.

EU:s revisionspaket, turbulensen kring HQ och inte minst branschens exponering i media de senaste åren kan naturligtvis upplevas som problem, framför allt för de direkt berörda.

Men i allt detta ryms faktiskt möjligheter till förändring. Kanske kan diskussionerna kring HQ på sikt bidra till en mer relevant revision i finansiella företag. Och, vem vet, kanske kan EU:s revisionspaket trots allt bidra till en bättre marknad för revision inom EU.

Alla pusselbitar kommer naturligtvis inte att falla på plats under 2012, men resan mot framtiden har i alla fall börjat. Och det finns knappast någon återvändo.

Tärningen är kastad!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%