Innehåll

Balans nr 1 2012

Noteringar: 5 Frågor

... till styrelseproffset Caroline Sundewall som i samband med en debatt på Finforum varnade för att den lönemodell som tillämpas av revisionsbyråernas delägare riskerar att utlösa nästa förtroendekris.

1 Vad är problemet med topprevisorernas löner?

– Det är givetvis helt okej att de allra bästa och mest erfarna revisorerna tjänar mycket pengar. Men att ta ut en blygsam andel av ersättningen som normal lön och ta ut en mycket stor del av den totala ersättningen som utdelning, som belastas med en mycket blygsam skatt, är synnerligen utmanande.

2 På vilket sätt är detta en förtroendefråga?

– Revisorers absolut största tillgång är omvärldens förtroende för dem inklusive att deras insatser är av högsta kunskapsmässiga kvalitet. Om det visar sig att revisorer, visserligen på ett helt laglydigt sätt men icke desto mindre i allmänhetens ögon tveksamt sätt, minimerar sin personliga skattebelastning samtidigt som de talar om för sina kunder och uppdragsgivaren ägarna att de måste följa alla regler och värna om sina företags varumärken och därmed förtroendekapital, är risken stor att förtroendet för hela yrkeskåren naggas i kanten.

3 ”Ni åker snart dit i media” sade du till branschen på Finforum, vad bör branschen göra?

– Partnergrupper i framför allt de fyra stora revisionsbyråerna bör fundera över sina egna regler och rekommendationer för hur de ska ta ut lön och annan ersättning. Som anställd gör man som bekant som chefen gör, inte som han eller hon säger. De högst uppsatta bör föregå med gott exempel. Är man verksam i en bransch som så tydligt handlar om förtroende behöver man vara extra noga med att leva som man lär.

4 Hur kan EU-kommissionens förslag om att öppna upp ägandet av revisionsbyråer påverka revisorernas ersättning?

– Om det blir möjligt för andra typer av ägare att äga och driva revisionsfirmor kan det bidra till att det blir mer fokus på hur man bäst vårdar varumärken och bygger och förvaltar förtroendekapital, men mindre fokus på att maximera en åldrande partnergrupps totala ekonomiska ersättningar. Ett företag som satsar långsiktigt har ett stort intresse av att uppfattas som en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.

5 Vad är en rimlig lön för en börsbolagsrevisor, enligt dig?

– Det är svårt att ange något belopp, det beror på individens förmåga att dra in pengar till byrån, skaffa nya och vårda gamla kunder, hjälpa till att bygga upp nya kompetenser och mycket annat. Men det är klart att man som ordförande i revisionsutskott och styrelseledamot reagerar när en senior revisor redovisar årliga ersättningar på 10–15 miljoner kronor medan man själv får kanske 75.000–150.000 kronor för att ansvara för upphandling, bevakning av och förstärkning av revision, intern kontroll och redovisning i ett börsbolag. Fördelningen av och ersättning för ansvarstagandet haltar lite.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%