Innehåll

Balans nr 1 2012

Europa: Danmark i EU:s centrum

Nytt år innebär nytt ordförandeland i EU. Danmark har fått äran att hålla i ordförandeklubban de kommande sex månaderna. Det blir en stor utmaning för vårt grannland på många sätt. Danskarna fick nyligen en ny regering och därmed många nya ministrar och topptjänstemän som aldrig tidigare haft dessa befattningar. De ska inte bara sätta sig in i det danska politiska systemet utan de ska även ansvara för alla ministermöten inom EU, både formella och informella. Danmark är ett relativt litet EU-land och det krävs stora resurser för att kunna planera och leda dessa möten med representanter från 27 länder. Det kanske är därför som danskarna har bestämt sig för att organisera så få informella ministermöten som möjligt.

Sett ur ett större EU-perspektiv är det också en mycket svår period att vara ordförandeland då EU skakas i sina grundvalar av den ekonomiska krisen. EU-toppmötet före jul misslyckades med att finna en gemensam lösning på eurokrisen och i skrivande stund ser det mörkt ut för konstruktiva lösningar. Danmark har liksom Sverige valt att inte införa euron. Det innebär att Danmark inte deltar på de specifika euromötena med de 17 euroländerna och i stället leds dessa möten av Luxemburgs premiärminister Jean-Claude Juncker. Danmark har en stor utmaning framför sig att hålla ihop de 27 medlemsländerna och förhindra att EU splittras upp i ”kärnländer” och ”övriga länder”, vilket på allvar har diskuterats den senaste tiden.

Vad betyder då Danmarks ordförandeskap för det pågående arbetet med revisionspaketet, som EU-kommissionen presenterade 30 november? Revision ligger inte högt på danskarnas agenda. Vi kan därför inte räkna med att frågan kommer att avancera framåt under våren. Däremot har Cypern, som tar över ordföranderollen 1 juli 2012, sagt att de kommer att prioritera revision. De håller redan nu på att sätta samman en speciell arbetsgrupp som ska arbeta med denna fråga.

Men även om ministerrådet, det vill säga medlemsländernas regeringar, inte kommer att ha revision högt på agendan, så stannar inte all aktivitet av. Europaparlamentet, som också ska granska och godkänna EU-kommissionens förslag, är i full gång med att påbörja arbetet. Den så kallade rapportören, som har det yttersta ansvaret för detta arbete, räknar med att lägga fram ett förslag till ändringar före sommaren.

Ewa Fallenius är press- och EU-ansvarig på Far.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...