Innehåll

Balans nr 1 2012

Noteringar: Sverige tappar i hållbarhet

72 procent av de största svenska bolagen hållbarhetsredovisar. Vid en internationell jämförelse placerar sig Sverige på en fjortondeplats, av 34. I Storbritannien hållbarhetsredovisar 100 procent av de största bolagen.

Undersökningen som har gjorts av KPMG omfattar de 100 största bolagen i 34 länder. Förra året intog Sverige en sjundeplats, men har sedan dess sprungits om av flera länder.

– Många länder har tagit ett steg till medan Sverige ligger kvar på samma nivå som för tre år sedan då vi tog det stora klivet, säger Åse Bäckström, ansvarig för hållbarhetsfrågor på KPMG och ordförande i Fars arbetsgrupp för hållbar utveckling.

2008 infördes krav på hållbarhetsredovisning för alla statligt ägda bolag i Sverige. Regeringens beslut fick avsedd effekt: De statliga företagen blev ett föredöme och satte standarden.

– Beslutet drog med sig alla de stora bolagen. Före 2008 var det bara 23 av de 100 största bolagen i Sverige som hållbarhetsredovisade, säger Åse Bäckström.

Men allt har inte stått stilla sedan 2008. De svenska storbolag som hållbarhetsredovisar håller internationellt sett mycket hög kvalitet, menar Åse Bäckström. Bristande kvalitet är annars ett problem inom den relativt färska redovisningsformen och det är långt kvar innan den kan mäta sig med den finansiella redovisningen.

– Jag tycker inte att man ska redovisa för redovisningens skull, utan för att man faktiskt har ett hållbarhetsarbete, säger Åse Bäckström.

Hennes tips till företagen är att de först ställer sig frågan: Vad ska vi jobba med, vad är hållbar utveckling för oss? Först därefter finns det någonting att redovisa.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...