Balans nr 1 2012

Kvalitetskontrollen gav revisionsbyrån ny energi

Nu råder far och son andra att sträva efter samma upplevelse

I samma hus som Medborgarskolan i Linköping sitter Wänström Revision, ett familjeföretag som drivs av Torsten Wänström och hans son Gustav Kronsjö Wänström. För ett par månader sedan genomgick de en kvalitetskontroll, och för dem var det en mycket positiv upplevelse.

– Det är klart att första tanken inför en kvalitetskontroll kan vara att det är lite skrämmande, men man måste vända kvalitetskontrollen till sin fördel. I vårt fall gav den oss ny energi, säger Torsten Wänström.

Nu hoppas han och Gustav Kronsjö Wänström att fler mindre revisionsbyråer ska våga göra samma sak.

I och med isa och isqc1 ställs en hel del krav på revisionsbyråerna, framför allt när det gäller intern kvalitetskontroll och dokumentation. Kraven är i stort sett desamma oavsett om byrån är liten eller stor, något som kan vara skrämmande för en del.

Men Wänström Revision ger rådet att ta steget och anpassa isa och isqc1 till sin egen verksamhet. Och framför allt att gå till själva källan för att hämta information.

– Det bästa är att läsa standarderna direkt. Sedan finns det en massa mallar man kan utgå från. Det gjorde vi och anpassade dem till vår verksamhet, säger Gustav Kronsjö Wänström.

Arbetet som tagit en del tid har resulterat i en egen pärm för kvalitetskontroll. Tanken är att den ska vara ett levande dokument och inte stå och samla damm på någon hylla inne på kontoret.

– Här har vi samlat allt vi behöver. Det roliga när vi gjorde det här var att vi började prata revision, och att vi har tagit ett helikopterperspektiv på revisionen för att kunna upptäcka de stora felen, säger Gustav Kronsjö Wänström.

Man har även skrivit avtal med en annan revisor om att denne årsvis ska granska Wänström Revisions verksamhet. Att samarbeta med andra kollegor och byråer tror Torsten Wänström och Gustav Kronsjö Wänström höjer kvaliteten.

– Det är viktigt att känna att man har konkret nytta av isa och kvalitetskontrollen, både för egen del och gentemot kunden, säger Torsten Wänström.

– Vi är en av få som använder oss av ett helt eget program och tycker att det funkar bra. Vi har hela tiden en röd tråd i vår revision och det är viktigt att våga lyfta blicken vid en revision och titta på vilka risker som finns med en verksamhet, i stället för att fastna i detaljer. Man måste vara nyfiken på kunden, det är då det blir kul, säger Torsten Wänström.

Charlotta Danielsson

Några goda råd

  1. Ha löpande ordning i revisionsakterna.
  2. Utnyttja kvalitetskontrollen till er egen fördel.
  3. Våga anpassa ISQC1 vid skapandet av en handbok för egen kvalitetskontroll.
  4. Ha kontakt med andra revisionsbyråer/revisorer på orten.
  5. Prata revision – hur ska man göra revisionen effektivare?
  6. Ha ett helikopterperspektiv på revisionen för att kunna upptäcka de stora felen.

Gustav Kronsjö Wänström

Namn:Gustav Kronsjö Wänström.

Ålder: 34 år.

Bor: Linköping.

Familj: Sambo.

Intressen: Vind- och vågsurfing.

Torsten Wänström

Ålder: 64 år, ska arbeta många år till.

Bor: Linköping.

Familj: Hustru, två barn och två barnbarn.

Intressen: Enduro, har åkt tre Gotland Grand National.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%