Innehåll

Balans nr 2 2012

Ledare: ”Duktiga människor går inte in i väggen”

Vad gör man när arbetet förbrukar mer kraft än det ger och kroppen till slut säger ifrån?

En undersökning från Civilekonomerna visar att var fjärde ekonom har stressrelaterade problem. Det är naturligtvis allvarligt, i första hand för individen men även för arbetsgivaren.

Balans har varit i kontakt med en handfull ekonomer med erfarenhet av utbrändhet och andra stressrelaterade problem och frågat om de kunde tänka sig att bli intervjuade om vägen tillbaka till ett fungerande arbetsliv. Tanken var att såväl personen som arbetsplatsen skulle lyftas fram som positiva exempel. Men en efter en tackade nej och till slut gav vi upp.

Naturligtvis kan det verka skrämmande att bli exponerad i media, det har vi full förståelse för. Men det är slående hur många gånger vi fick höra förklaringar i stil med ”duktiga människor går inte in i väggen och jag vill inte visa mig svag”. Med en sådan kultur på arbetsplatserna är det knappast märkligt att de stressrelaterade problemen ökar. Läs om stress i arbetslivet på sidorna 18–20.

En person som verkar ha en outsinlig källa av energi att ösa ur är entreprenören Gunilla von Platen. Hon ser möjligheter till affärer överallt och menar att framgångsreceptet är att vara orädd och uthållig. Läs om Gunilla von Platen på sidorna 14–17.

Det är nu drygt ett år sedan revisionsplikten avskaffades för mindre bolag i Sverige. Nya siffror från Bolagsverket visar att runt 85 procent av bolagen väljer att ha kvar revisorn. En jämförelse med våra nordiska grannländer visar att siffrorna där är betydligt lägre. I Danmark, som införde frivillig revision 2006, har runt 25 procent av bolagen valt att inte ha revisor. I Norge, där frivillig revision infördes förra året, är siffran närmare 50 procent. Läs om effekterna av den förändrade revisionsplikten på sidan 7.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...